VALPEKURS ER DET VIKTIG?

For tiden har vi valp og unghundkurs på Årnes for flinke Dancewoodhunder. Kursleder er flinke Vilde Lillegård.
Her lærer  de det grunleggende som sitt, dekk, innkalling og kanskje det viktigste, nemlig å være i ro når ting skjer rundt dem.
Valpekurs og unghund kurs er de viktigste kursene man går.(se under)
Sist hadde hun med en due som de unge fikk prøve å apportere og mange viste flotte retrieveregenskaper.
Vi er imponert hvor flinke dere er.

Valper går gjennom en sosialiseringsperiode, som inntrer allerede i 3-ukersalder og avsluttes når valpen er 12–14 uker gammel. Tidspunktet varierer litt mellom individer og rase, men sånn omtrent.

I løpet av denne korte perioden bør de sosialiseres, altså ha opplevd mange hunder og mennesker, og de må miljøtrenes. Det vil si bli eksponert for stimuli som ellers kan utløse frykt senere. Hvis ikke er det stor sjanse for at hunden for resten av livet får problemer med å omgås andre hunder og mennesker, og de kan lett reagere med frykt på ukjente stimuli, slik som høye lyder.

Et viktig og interessant spørsmål er derfor hvorvidt det å delta på valpekurs har noe å si i denne sammenheng.

I en studie fra 2013 så forskerne på sammenhengen mellom deltagelse på valpekurs, som valpene deltok på før de fylte 4 måneder, og forekomsten av atferdsproblemer. De fant at hundene som var på valpekurs én time hver uke i seks uker, både var mer oppdragene (lydige) og de viste en mer positiv respons på fremmede mennesker enn de andre hundene.

I en amerikansk studie, som ble publisert i desember i fjor, ville forskere se om det er faktorer som skiller de som drar på valpekurs og de som ikke gjør det. De ville se på faktorer som angår både valpene og eierne.

Metoder

Valpene og deres eiere ble rekruttert hovedsaklig gjennom internett, når de var yngre enn 20 uker gamle. Da valpene hadde fylt 20 uker, fikk eierne tilsendt spørreskjema med en rekke spørsmål de skulle besvare.

Til sammen 296 valper og deres eiere deltok.

Resultater

Resultatene viser at ca. halvparten av valpene (49 %) deltok på valpekurs. Det var forskjeller mellom de som hadde vært på kurs og ikke.

Valpene som hadde vært på valpekurs (sammenlignet med de som ikke hadde vært):

–Hadde møtt flere mennesker da de var i alderen 10–20 uker.

–Hadde møtt flere hunder da de var i alderen 14–20 uker.

–Hadde opplevd flere stimuli, slik som store lastebiler og sirener.

–Hadde opplevd flere mennesker som kom på besøk.

–Var mindre redde for høye lyder, slik som lyden av torden og støvsugeren.

Det var også forskjeller i hvilke treningsmetoder eierne brukte.

Eierne som hadde vært på valpekurs (sammenlignet med de som ikke hadde vært):

– Var mer tilbøyelig til å bruke belønningsbaserte metoder.

– Var mindre tilbøyelige til å bruke straffbaserte metoder.

–Hadde gjort undersøkelser om valper på forhånd.

–Hadde høyere inntekt.

–Hadde ikke barn (nesten dobbel så stor sjanse).

–Bodde i et tettbebygde strøk kontra mer landlig.

I tillegg fant de at det var flere av eierne som brukte positiv straff (ubehag/trusler) som oppga at de hadde fryktsomme valper sammenlignet med de som ikke brukte slike metoder. Noe som for øvrig er i samsvar med to oversiktsartikler som ble utgitt i fjor.

Konklusjon

Det er selvsagt viktig å merke seg at ingen av disse resultatene viser årsakssammenhenger. Med andre ord: Vi kan ikke si noe om hvorfor vi ser disse forskjellene, bare at vi gjør det. Dessuten skal vi ikke glemme at manglende sosialisering og miljøtrening ikke er de eneste årsakene til atferdsproblemer. Det er derfor ikke slik at en hund har atferdsproblemer, nødvendigvis ikke har blitt sosialisert og miljøtrent.

Forskerne konkluderer allikevel med at resultatene viser at valpekurs er viktig for at valpene skal få tilstrekkelig sosialisering og miljøtrening.

De skriver:

«This highlights the need for veterinarians and other animal care professionals to educate puppy owners about the importance of early puppy socialization, socialization classes, and positive reinforcement-based training and assist puppy owners in accessing reliable resources for this information. Future research on the appropriate number of exposures required during puppyhood to effect long-term social development (ie, behavior) of dogs would further benefit veterinarians and other animal care professionals in educating puppy owners on early puppy socialization.»

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *