Jakttrening av Golden Retriever

Jakttrening av Golden RetrieverJakttrening av Golden Retriever
– mer enn bare jakt?

Retrieveren er en apporterende fuglehund – du har sikkert hørt det før, men hva innebærer det å eie og trene en slik hund? 

Bakgrunn
Alle retrievere er født med et knippe egenskaper som er ervervet gjennom systematisk avl siden 1800-tallet. Typiske retrieveregenskaper er apporteringslyst, søkslyst/viltfinnerevne og vannpasjon. I tillegg vektla man i dannelsen av retrieverrasene egenskaper som lettlærthet, konsentrasjon, fart, viltbehandling, hundetoleranse og ro.

Disse egenskapene ligger fortsatt latent mer eller mindre hos alle retrievere. Hos noen hunder ligger egenskapene mer latent til enn hos andre, men i utgangspunktet skal man kunne ha et godt grunnlag i å jakttrene alle retrievere. For, det er hovedpoenget med denne artikkelen; ingen hunder kan bli gode hunder uten trening, og det er i vår verden opp til eieren. Jeg skal kort belyse viktigheten av trening og læring gjennom ulvens atferd.

I ulveflokken finnes det en sosial og stabil flokkstruktur. En flokk består av et alfapar med deres avkom. Alfaparet har enerett på å produsere avkom, og eldre søsken tar del i oppfostring og oppdragelse for å lykkes i størst grad med at mange avkom vokser opp. Etter at sosialiseringsperioden til valpene er over, etterfølges en annen viktig periode; læringsperioden. I denne perioden lærer valpene, gjennom lek, alle viktige oppgaver en ulv skal kunne for å overleve. Den viktigste læringen består av jaktlek, hvor valpene lærer å jakte i flokk. Eldre søsken og foreldrene leker inn lærdom, og vektlegger dette i stor grad før valpene er rundt ½ år. På slutten av læringsperioden vektlegges trening og repetisjon. De eldre ulvene tar med yngre ulver og lar de ta del i virkelige jakter. Valpene trenes opp til å bli gode jegere.

Jeg har illustrert behovet for trening og innlæring ved å fortelle om ulvens atferd. Grunnen er å avlive myten om at jakthunder er født ferdige jakthunder – ferdig trent. Hunder, og ulver, er født med egenskaper som kan gjøre de til gode individer, men alt avhenger av riktig trening og innlæring.

Generelle innlæringsmetoder
– Jakttrening av Golden Retriever

Generelle innlæringsmetoder som brukes ved innlæring hos hunder er motivasjon, operant betinging og positiv forsterkning. I rask rekkefølge kan vi enkelt si at motivasjon brukes for å – nettopp – motivere hunden til å utføre en enkelt handling. Som motivasjon bruker vi noe som hunden foretrekker spesielt (godbit, ball, dummy osv.). Ved en betinget læring vil en respons fra hunden (utfører en kommando) føre til en konsekvens fra oss . Et eksempel er når man lærer hunden å sitte; når hunden har lært at å utføre kommandoen ”sitt” fører til at den får en godbit, har det skjedd en operant læring. For at denne læringen skal skje, bruker vi positive læringsmetoder.

En slutning av alle disse begrepene viser at;
–    Positive forsterkninger er den innlæringsmetoden som fungerer best ved innlæring, ved at hunden lærer raskest på denne måten og husker det den har lært lengst fordi motivasjonen øker. I tillegg gir denne innlæringsmetoden en trygg hund og et godt forhold mellom hund og eier.
–    Bruk av straff er en menneskeskapt respons som vi bruker, fordi vi tror at hunder forstår forskjell på rett og galt (den viser tegn på frykt når den har gjort noe vi ikke liker). Dette er feil! Ingen forskning av hunders atferd viser at hunder kan føle dårlig samvittighet. Tegn på frykt etter en uønsket handling kommer kun av reaksjonen vi viser med vårt kroppsspråk eller ordbruk.
–    All jakttrening av retrievere skjer ved bruk av positive forsterkninger!

My best friendHva bør vektlegges?

På begynnelsen av artikkelen nevnte jeg egenskaper som er vektlagt ved avl hos retrieveren. Det er disse egenskapene man skal forsterke ved jakttrening. De viktigste egenskapene man bør tenke på ved trening er;

 • stabilitet/ro/passivitet
 • apportering
 • kontakt/lydighet

Punktene kan virke litt diffuse, og for å sette det mer i system vil jeg forklare begrepene mer inngående.

En retriever en er en hund som skal kunne fungere på en hel dags jakt. Den skal være utholdene med tanke på å apportere mange felte vilt. Den skal bringe inn skutte- og skadeskutte vilt med et mykt grep. Den skal kun bry seg om sine oppgaver og sin fører, og godta andre hunder tett innpå seg. Den skal kunne koble ut når den ikke skal jobbe, og tåle å se på andre hunder jobbe – og den skal være lydhør og oppmerksom på sin fører under hele jakta.

Er dette min hund, tenker du sikkert nå! Ja, dette er ikke uoverkommelig for de fleste retrievere. En retriever er en hund som er utrolig lettlært og behagelig å jobbe med. Den er en myk hund som lett tar kontakt med eieren sin, og den vil gjerne jobbe (dette er helt vesentlig)!

Passivitet og ro
Jeg pleier å si at den viktigste egenskapen en retriever skal inneha er å kunne ”sitt og bli”. Dette er ingen fleip, men nærmere en realitet. Ved jakttrening skal man vektlegge nettopp dette, og da mener jeg i alle situasjoner og i alle sammenhenger. En retriever skal kunne sitte og vente uten å mase, helt til eieren løser opp kommandoen. Begynn tidlig, og utvid etter hvert tiden hunden skal bli og påvirkinger utenfra. En utlært hund skal kunne bli uansett hva som skjer rundt den, og uansett hvor lang tid det dreier seg om.

Apportering
I utgangspunktet kan alle retrievere apportere. Poenget med apportering er å lære hunden hvordan vi gjerne vil at en apportering skal utføres. En apportering er delt opp i flere sekvenser. Ved innlæring deler vi opp apporteringen, og trener på hver sekvens for seg;

 • Sitt og bli (allerede nevnt)
 • Løpe ut og apportere
 • Returnere hjem til eier
 • Avlevering

De aller fleste hunder løper gjerne ut og plukker opp dummyen. Dette bør være en smal sak å få en retriever å gjøre. Å returnere med dummyen til eier, behøver ikke være en smal sak! Tren derfor grundig på innkalling uten å involvere en dummy med i bildet mens hunden er ung, og bygg opp et godt samhold mellom deg og hunden. Innkalling kan kun gjøres lystbetont, og det er viktig at innkallingen sitter i alle situasjoner før man krever at hunden kommer hjem med en dummy i munnen. Unngå for all del konflikter i forbindelse med innlæring av apportering, og gjør alt for at hunden lykkes i denne perioden.

Avlevering kan også være en terskel å komme over. Å avlevere byttet (i vårt tilfelle en dummy) er ikke alltid like ønskelig fra hundens side. Vårt mål må være å få hunden til å føle seg så velkommen når den kommer hjem med en dummy, at den også vil avlevere den. Et hovedpoeng som ikke kan sies for ofte, er at vi skal fokusere på å ta i mot hunden når den kommer til oss med en dummy – ikke dummyen selv. Ros og gi hunden oppmerksomhet når den kommer til deg, for så å konsentrere deg om å ta i mot dummyen i neste øyeblikk, slik at hunden synes det er hyggelig å komme hjem til deg med dummyen neste gang også.

Kontakt/lydighet
Å trene kontakt og lydighet med hunden er utrolig viktig for å få et bra utgangspunkt for videre jakttrening. Legg mye arbeid i hunden det første leveåret med å trene grunnleggende lydighet (sitt, dekk, bli, fot, innkalling osv.) og bygg opp selvtilliten hos hunden ved å trene i korte økter, bruke positive forsterkninger og gi tydelige og entydige signaler slik at hunden lykkes i sine oppgaver. Gi deg mens leken er god og avslutt alltid med en vellykket økt (hunden husker best det den gjorde på slutten av en treningsøkt….).

Men, er dette alt?

Nei, dette er selvfølgelig bare starten, men jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg har skrevet dette som jeg har gjort.
Alle oppgaver som en retriever skal utføre på jakt og jaktprøver er enkle eller vanskeligere apporteringer. Alt en retriever trenes til springer ut fra en enkel apportering (hunden løper ut, plukker opp, og returnerer med et vilt). Siden alt bygges vider på den enkle apporteringen, har du derfor kommet langt hvis denne grunnbolken sitter.
Videre spesialisert trening av retrievere innebærer bl.a.;

 • feltsøk
 • dirigering på land og vann
 • flere markeringer av gangen
 • vannarbeid – søk og markeringer
 • arbeid sammen med andre hunder

Jaktprøvenes innhold
Mer inngående oversikt over hva en jaktprøve går ut på, og hvilke klasser som eksisterer finner du på jaktkomiteens hjemmesider; www.retrieverklubben.no. Klikk deg inn på ”Hva er en jaktprøve”. For de som ikke har tilgang på internett, ta kontakt med Norsk Retrieverklubb og be om å få tilsendt reglementet for jaktprøver. Eller, ta kontakt med din lokalavdeling og hør om de har tilgang på info.

Hvordan begynne å trene?
Hvis du er interessert i jakttrening, så er det beste rådet å ta kontakt med nærmeste lokalavdeling. Lokalavdelingene holder som oftest jakt/apporteringskurs både vår og høst med instruktører som har bred erfaring i å trene retrievere. I tillegg er det flere avdelinger som holder åpne treninger, hvor det er mulig å møte opp å trene hunden sin sammen med andre.

Oversikt over lokalavdelinger, og deres jaktlige kontaktperson finner man på jaktkomiteens internettsider. Klikk deg inn på ”Avdelingskontakt”. For de som ikke har tilgang på internett, finnes en oversikt over alle lokalavdelinger i Retriever Nytt.

Hvorfor jakttrene retrieveren sin?
Fordi jakttrening er utrolig givende og morsomt! Å trene retrieveren sin til det den er avlet for, gir hunden en helt annen tilværelse enn hvis den ikke brukes til noe. En retriever er skapt for å jobbe for eieren sin, og er i utgangspunktet alltid klar for å jobbe. En retriever som jakttrenes blir en harmonisk og tilfreds hund, og som eier vil man merke at kontakten med hunden blir en helt annen.

Lurer du på noe angående jakttrening av Golden Retriever?
Spør i kommentarfeltet under.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *